w , , ,

Nowe mandaty będą wysyłane mailem. Od dziś wchodzą nowe przepisy…

© Zdjęcia: Fotorapid CM

W dniu dzisiejszym, weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Mandaty będzie można przesyłać drogą elektroniczną, ale nie zastąpią one całkowicie dotychczasowych rozwiązań.

Po upływie 30 dni od daty ogłoszenia przepisy weszły w życie. Zmiany dotyczą wzoru formularza mandatu, ujednolicono też serię i numer blankietu, choć te już wydane mogą być używane przez kolejne 24 miesiące.

Nowelizacja objęła również możliwość wyrażenia zgody na przyjęcie mandatu karnego przy pomocy środków komunikacji elektronicznej (jako dodatkowy sposób doręczenia przy zgodzie uczestników postępowania). Innymi słowy: „na maila„.

1. Czynności, o których mowa w § 4b, dokonuje się przy pomocy przeznaczonej do tego platformy internetowej spełniającej wymogi określone w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Doręczenie mandatu karnego w sposób, o którym mowa w § 4b pkt 2, polega na jego udostępnieniu sprawcy wykroczenia do pobrania oraz samodzielnego wydrukowania w postaci obrazu odcinków „A”, „B” i „C” z platformy internetowej, o której mowa w ust. 1, w okresie 21 dni, licząc od dnia następującego po dniu wysłania przez organ powiadomienia o wystawieniu mandatu i możliwości jego odebrania za pośrednictwem platformy internetowej. Za datę przyjęcia mandatu uznaje się dzień, w którym sprawca wykroczenia pokwitował jego odbiór w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w § 4b pkt 2. W przypadku niepokwitowania mandatu udostępnionego na platformie
internetowej w okresie jego udostępnienia mandat doręcza się w sposób, o którym mowa w § 4a.

3. Wyrażenie przez sprawcę wykroczenia zgód, o których mowa w § 4b, oraz pokwitowanie odbioru mandatu
w systemie teleinformatycznym wymaga złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego.

4. Mandat karny doręczany w sposób, o którym mowa w § 4b pkt 2, jest opatrzony kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu nakładającego.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

Za naszą zgodą mandat może być przesłany drogą elektroniczną, ale jeśli go nie pobierzemy i nie pokwitujemy odbioru, będzie on doręczony w sposób tradycyjny. Celem regulacji jest zmniejszenie wydatków Skarbu Państwa. Wskazano, że w 2021 roku wystawiono 4987 tys. formularzy mandatów, w tym 96 proc. przez policję.

Co myślisz?

Komentarze

Dodaj komentarz

Ładowanie…

0
© Zdjęcia: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS

Rosja poinformowała o wybuchach w obwodzie biełgorodzkim

© Zdjęcia: EPA/STRINGER

Białoruski dziennikarz opozycyjny Raman Pratasiewicz, skazany w tym miesiącu na osiem lat więzienia, został ułaskawiony